Vattenrening

Vattenrening

Waterman tillverkar produkter för vattenrening. Våra kunder är oftast i kustnära områden där havs,- och sjövatten renas till drick,- och bruksvatten, och inom industrin där rent vatten eller ultrarent vatten är en förutsättning för produktion eller utsläppskrav. Vi har produkten för din vattenrening. Waterman arbetar med membranfiltrering, vattenrening och här ser du våra olika användningsområden:

  • Dricksvatten
  • Brunnsvatten
  • Bräckvattenrening
  • Havsvattenrening
  • Sjövattenrening
  • Tappvattenrening

Waterman – Vi kan vattenrening!

Vår teknik kan användas för såväl att producera dricksvatten och som för att producera ultrarent vatten för industrin där vattnet ska vara helt rent och fritt från elektriskt laddade joner

Rent och gott vatten – Waterman

Vi har olika typer av dricksvattenanläggningar beroende på vattentyp, dom har alla hög kapacitet så du vet att du alltid har rent vatten. I din sommarstuga eller i din industriverksamhet. Vi samarbetar med flera utländska tillverkare och importerar särskilt utvalda produkter kombinerat med egen konstruktion och tillverkning.

Kontakta oss när du vill ha en bra och trygg produkt.

Waterman utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och anläggningar avsedda för vattenrening såsom avsaltning, avhärdning, UV-sterilisering och processvatten. Våra kunder återfinns bland annat i kustnära områden där havs- och sjövatten renas till dricks- och bruksvatten, och inom industrin där renvatten eller ultrarent vatten är en förutsättning för produktion eller utsläppskrav. Watermans främsta verksamhetsområde är membranfiltering med användningsområden som brunns-, bräck-, havs- och sjövattenrening. Vi har även olika typer av filter för att ta bort lukt, grumlighet och för järnhaltigt vatten, samt pumpar och pumpanläggningar. Vi utnyttjar de produkter och komponenter som bäst passar för respektive behov.

Waterman har också långvarigt samarbete med flera utländska tillverkare och importerar särskilt utvalda produkter kombinerat med egen konstruktion och tillverkning.
Vattenrening – Välkommen till Waterman