Omvänd osmos och UV

Hur fungerar Watermans teknik?

Vi använder oss av membranfiltrering, oftast under lågt tryck, för en enkel och framförallt effektiv vattenrening. För att uppnå bästa resultat använder vi oss av i huvudsak tre olika filtertyper, med olika reningsgrader.

Huvudsyftet med att använda membranteknik för att få fram dricksvattnet är:

  • Sänka vattnets innehåll av natrium, sulfater, klorid och fluorider till lämplig nivå
  • Avhärda vattnet, minska graden av joner, i första hand kalcium och sänka alkaniteten
  • Ta bort mikroorganismer, såsom bakterier och virus
  • Ta bort andra föroreningar som bekämpningmedel, arsenik och uran

 

 

Vilka filter använder Waterman?

image1

  • RO-filter – Reverse Osmosis, omvänd osmos. I dessa avskiljer vi salter och mikroorganisamer. I stort sett blir bara vattenmolekylerna kvar. Dessa filter räknas som mikrobiologisk barriär och ser till att mycket effektivt reducera andelen levande organismer i vattnet.
  • Partikelfilter, används som förfilter. Tar bort partiklar, såsom sand, lera, alger.

 

 

UV-ljus

Används framförallt till vattencisterner för renat vatten för att hålla vattnet fritt från bakterier och mikrober. Detta för att vattnet ska hållas tjänligt efter rening då det ska förvara under längre tid. Används också på tappvatten där krav finns på väldigt rent vatten, som i restauranger och i industrin.

 

 

Användningsområden

Vår teknik kan användas för att producera dricksvatten och för att producera ultrarent vatten för industrin där vattnet ska vara helt rent och fritt från elektriskt laddade joner.