Avsaltningssystem havsvatten

RO2/HP & RO4/HP

ro4hp1
RO-anläggningar för rening och avsaltning av havsvatten.

Inkl högtryckspump 1-fas, 3-fas
Specialmodell 24V DC

Kapacitet 1-8 m3/dygn