Membransystem för avsaltning och produktion av ultrarent vatten

Tre stycken RO-anläggningar för rening av bräckvatten och tappvatten.


 

RO2V

RO2V

Detta är vår minsta modell, en kompakt anläggning som ger en kostnadseffektiv vattenrening och avsaltning där behovet av produktion per timme inte är så stort. Kan dubbleras för redundans när kraven på vattentillgänglighet är högre för t ex avsaltning av bräckvatten åt mindre flerfamiljshus, hotell eller processvatten i industrin. Anläggningen har hög kapacitet och saltavskiljningsförmåga.

Waterman RO2V har mycket lågt energibehov tack vare senast tillgängliga membranfilter och anpassad teknik, framför allt då anläggningen är gjord för lågt tryck.

Anläggningen har helt automatisk drift med inbyggd larmfunktion.

RO2 inkluderar 1 st förfilter och 1 eller 2 st RO-filter, automatiskt reglerad pump, lågtrycksvakt, inställning av returvatten.

Tillval:
Förfilter
UV-sterilisering
Renvattenspolningsautomatik och flödesmätare för renvatten
Sötvattenspolning varje gång maskinen stannar ökar livslängden på pump och filter
Inbyggt larm med SMS-avisering
Utbyggbar till 5-6 hushåll
Högtryckspump för rening av saltare vatten, som ex. på svenska västkusten

Kan beställas direkt i vår webbshop!

 


 

RO4/LP

RO4Detta är vår medelstora modell anpassad för flerfamiljshus, samfälligheter, kursgårdar, restauranger, hotell, handelsträdgårdar, golfbanor och processvatten i industrin.

Denna dricksvattenanläggning passar utmärkt för verksamheten vid Östersjön, för rening av bräckt vatten och för rening av brunnsvatten till dricksvatten.

Anläggningen har mycket hög kapacitet och hög saltavskiljningsförmåga.

Waterman RO4 har mycket lågt energibehov tack vare senast tillgängliga membranfilter och anpassad teknik, framför allt då anläggningen är gjord för lågt tryck.

Anläggningen är helt automatisk med inbyggd larmfunktion som kontrollerar driften.

RO4 inkluderar 1 st förfilter och 1 eller 2 st RO-filter, automatiskt reglerad pump, lågtrycksvakt, inställning av returvatten. R04 är byggd på rostfritt chassi och montageskivor i polypropen, en korrosionsfri robust konstruktion.

Tillval:
Förfilter
UV-sterilisering
Renvattenspolningsautomatik och flödesmätare för renvatten
Sötvattenspolning varje gång maskinen stannar, vilket ökar livslängden på pump och filter
Inbyggt larm med SMS-avisering
Utbyggbar
Högtryckspump för rening av saltare vatten, som exempelvis västkustvatten.

 


 

RO8/LP

RO8lp

Waterman RO8/LP är en stor anläggning för rening av bräckvatten till dricksvatten, tappvatten till renvatten, avjonisering av tappvatten, samt tillsammans med jonbytare och UV-sterilisator produktion av ultrarent vatten.
Kapacitet upp till ca 500 m3/dygn. För större kapaciteter designas Waterman RO8 för önskad kapacitet, upp till obegränsad storlek.

Ultralågt tryck
Kapacitet 50-500 m3/dygn