Produkter

Beroende på behov och förutsättningar använder Waterman tre olika metoder för vattenrening: membransystem av typen omvänd osmos eller på engelska ”Revers Osmosis”  (förkortat till RO); vattenfiltrering samt desinfektion med UV-strålning. 

Då RO-anläggningar ofta används för avsaltning av bräck- och havsvatten kallar man de ofta för avsaltningsanläggningar. Ett vanligt användningsområde för RO-anläggningar är t ex avsaltning av bräckvatten från Östersjön eller för avsaltning av brunnar med saltinträngning. Membrananläggningar med högre tryck används för avsaltning av havsvatten med en större salthalt som t ex på västkusten i Sverige eller för de flesta hav i världen. Membransystem används också för att skapa utrarent vatten, oftast från tappvatten. Utrarent vatten används t ex som processvatten i industrin och av verksamheter i olika tillämpningar.

Förutom membransystem tillverkar och  tillhandahåller Waterman UV-produkter som desinficerar vatten med hjälp av ultraviolett strålning. Vi tillhandahåller också vattenfilter och reservdelar.

Beställ direkt från vår webbshop