Membranfiltrering

Företag < | > Privat

Waterman använder sig av membranfiltrering, oftast under lågt tryck, för en enkel och framförallt effektiv vattenrening. Membranfiltrering används för att uppnå bästa resultat. Vi

Membranfiltreringanvänder oss av i huvudsak tre olika filtertyper, med olika reningsgrader.

Huvudsyftet med att använda membranteknik för att få fram dricksvattnet är:

  • Sänka vattnets innehåll av natrium, sulfater, klorid och flourider till lämplig nivå
  • Avhärda vattnet, minska graden av joner, i första hand kalcium och sänka alkaniteten
  • Ta bort mikroorganismer, såsom bakterier och virus
  • Ta bort andra föroreningar som bekämpningsmedel, arsenik och uran

Vår teknik kan användas för såväl att producera dricksvatten och som för att producera ultrarent vatten för industrin där vattnet ska vara helt rent och fritt från elektriskt laddade joner

 

Membranfiltrering – Vilka filter använder Waterman?

Membranfiltrering är en teknik som används för att separera partiklar från ditt vatten.Membranfiltrering

Vi använder filter vid membranfiltrering:

  • RO-filter – Reverse Osmosis, Omvänd osmos, I dessa avskiljer vi salter & mikroorganisamer. I stort sett blir bara vattenmolekylerna kvar. Dessa filter räknas som mikrobiologisk barriär och ser till att mycket effektivt reducera andelen levande organismer i vattnet.
  • Partikelfilter, används som förfilter. Tar bort partiklar, såsom sand, lera, alger.
  • UV-Ljus Används framförallt till vattencisterner för renat vatten för att hålla vattnet fritt från bakterier och microber. Detta för att vattnet ska hållas tjänligt efter rening då det ska förvara under längre tid. Används också på tappvatten där krav finns på väldigt rent vatten, som i restauranter och i industrin.

Har du frågor kring membranfiltrering eller någon av våra produkter slå oss gärna en signal. Välkommen till Waterman!