Projekt, entreprenad och service

Waterman genomför projekt och entreprenader för er verksamhet. Vi tar hela ansvaret för produktval, installation och service eller bidrar i en del av projektet med de delar vi är bäst på.

Waterman utnyttjar de produkter och komponeter som bäst passar för respektive behov. Vår grundteknik är oftast ”omvänd osmos” eller UV-ljus för att skapa dricksvatten, vatten för bevattning, processvatten för industri m m. Vi har många referenser i Sverige men också utomlands i länder som Tanzania och Bangladesh.

Waterman medverkar gärna i projekt för att bidra till att lösa vattenproblemet i världen och gärna i projekt där barn erbjuds ett bättre vatten för att undvika sjukdom och nöd. Just nu jobbar vi med ett skolprojekt i Kenya.

Våra vattenbehandlingsanläggningar är byggda med komponenter av hög kvalitet och driftsäkerheten är bland de bästa på marknaden. Många kunder har kvar sina anläggningar i drift ända sedan vi gjorde våra första leveranser för 30 år sedan. För att utrustning ska fungera bra under så lång tid är det viktigt att servicen sköts på rätt sätt. För enskilda produkter och system kan service vara väl så viktigt som själva inköpet. Behöver du service eller produkter för drift av din vattenbehandlingsanläggning så är vi din samarbetspartner!