Avsaltning av havsvatten

Waterman tillverkar produkter för avsaltning av havsvatten. Våra kunder är oftast i kustnära områden där havs,- och sjövatten renas till drick,- och bruksvatten, och inom industrin där rent vatten eller ultrarent vatten är en förutsättning för produktion eller utsläppskrav. Vi har produkten för din avsaltning av havsvatten.

avsaltning av havsvatten

Waterman arbetar med membranfiltrering, avsaltning av havsvatten och här ser du våra olika användningsområden:

 

  • avsaltning dricksvatten
  • avsaltning Brunnsvatten
  • avsaltning Bräckvattenrening
  • avsaltning Havsvattenrening
  • avsaltning Sjövattenrening
  • avsaltning Tappvattenrening

Waterman – Vi kan avsaltning av havsvatten!

 

Vår teknik kan användas för såväl att producera dricksvatten och som för att producera ultrarent vatten för industrin där vattnet ska vara helt rent och fritt från elektriskt laddade joner

 

Rent och gott vatten –Waterman

 

Vi har olika typer av dricksvattenanläggningar beroende på vattentyp, dom har alla hög kapacitet så du vet att du alltid har rent vatten. I din sommarstuga eller i din industriverksamhet. Vi samarbetar med flera utländska tillverkare och importerar särskilt utvalda produkter kombinerat med egen konstruktion och tillverkning.

Kontakta oss när du vill ha en bra och trygg produkt

Avsaltning av havsvatten Välkommen till Waterman!